Styrelse och Kommittéer

 

STYRELSE

Ordförande

Namn - Christian Weibull

Adress - Häckeberga 361, 247 99 GENARP

E-post - christian.weibull@telia.com

Telefon - 040-480292, 070-7825899

Vice ordförande -Per Göransson

Kassör - Marie Jönsson

Sekreterare - Emma Karlsson Ekstrand

Ledamot - Ida Skoog

Ledamot - Thord Thomasson
 

Ledamot - Lars Jönsson

Suppleant - Göran Wilhelmsson

Suppleant - Jörgen Svensson

Suppleant - Mats-Ola Åkesson

Suppleant - Margareta Tammas

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Batterichef - Åke Larsson

Säkerhetsansvarig - Per Göransson

Materialansvarig - Lars Jönsson

Hubertus kommitteen - Mats Olin ordf, Kenneth Welin, Jörgen Andersson, Marie Thuresson och Lars Jönsson

Förplägnadsgruppen - Wiveka Olin och Gitt Reuter

PR kommitteen -  Ulf Weinsjö ordf, Gitt Reuter och Jan Börjesson

Spannchef och utbildningsansvariga - Göran Wilhelmsson och Emma Ekstrand

Kommitteen för Gunnar Perssons vpr - Ulf Weinsjö ordf, Lars Jönsson, Kenneth Welin och Per Göransson

Valberedning - Ulf Weinsjö ordf, Emma Ekstrand och Gitt Reuter

Representant till Riksförbundet - Åke Larsson

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakta styrelsen